<div align="center"><h1>Wojtek Bersz</h1><br><h3>strona predstawia twórczość malarską Wojciecha Bersza oraz prace uczestników warsztatów ceramicznych</h3><br>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://free.of.pl/w/wbersz/">http://free.of.pl/w/wbersz/</a></div>